KwaliteitsBeheersingSysteemAccountants (KBSA)

Het Kwaliteitsbeheersing Systeem Accountants (KBSA) dient systeem onafhankelijk te worden ingezet als een ‘paraplu’ over de systemen die de accountant gebruikt. Om die functie te vervullen willen wij checkpunten in bouwen waar door automatisch aan de hand van normen en regels signaleringen naar boven komen. Wij willen het positioneren als een bewakings- en signaleringsysteem voor auditpartners en compliance officers met als doel inzicht en overzicht in de uit te voeren werkzaamheden. Bijvoorbeeld welke aangiften uit hun termijn lopen of beoordelen van het lopende jaarrekeningdossier (review vindt pas plaats nadat alle checkpunten zijn ingevuld) e.d..